Silo Tarım Su Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Silo Tarım”) olarak kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu Şirketimiz için büyük önem teşkil etmektedir. Kişisel verilerin korunması amacıyla Şirketimiz tarafından gereken güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollerin uygulanması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda uygun güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanmasından Silo Tarım Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm Silo Tarım çalışanları da sorumludur. Kişisel verilerin korunması çalışmalarının başında kişisel veri olarak çeşitli amaç ve kanallardan Silo Tarım bünyesine gelen yazılı, basılı ya da elektronik ortamdaki kişisel verilerin tespiti ve uygun kontrollerin tesis edilmesi, bu verilerin saklanmasına ilişkin gereken güvenli ortamların hazırlanması ve en önemlisi de bu verilere erişimin kısıtlı sayıda ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştirildiğinden emin olunması gelmektedir. Kişisel verilerin korunmasının karşı karşıya kalabileceği riskleri yönetmek için gerekli olan teknik iyileştirmelerin yanı sıra, iş süreçlerinin ve prosedürlerin de geliştirildiği bir yönetişim sistemi oluşturularak, bu sistemin sürekli olarak geliştirilmesi ve güncel tutulması gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması adına oluşturulan yönetişim sisteminin temel taşlarından bir tanesi olan Kişisel Verilerin Korunması Genel Politikası da bu kapsamda oluşturulmuştur. Bu genel politikayı güçlendirmek ve iş süreçleriyle olan dinamizmini arttırmak adına Kişisel Verilerin Korunması ve Yönetimine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) Yönetim Kurulu’muzun onayı ile yürürlüğe girmiştir. Silo Tarım olarak birincil hedefimiz, günümüz teknolojisi ile beraber hızla gelişen hizmet ağımızın ve iş süreçlerimizin, oluşturduğumuz bu yönetişim sistemi sayesinde güvenilir, hukuka uygun ve şeffaf bir yapıda olmasını sağlamaktır. Bu çalışmalar kapsamında, Silo Tarım çalışanlarına, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak adına oluşturulan genel politika, politikalar ve prosedürler ile iş süreçlerine uygun hareket ederek tam uyum göstermelerinin önemini hatırlatmak isteriz.