KARİDES

Dondurulmuş Karides
Dondurulmuş Natürel Kabuklu Karides

LATİNCE: Parapenaeus Longirostris

MENŞE: Marmara Denizi - Ege Denizi

SEZON: Eylül - Şubat